Om håndindbinding af bøger.

Følgende citat er fra forordet til Ingeborg Börjesons bog, Indbinding af Bøger, fra 1936:

   " I vor Tid, hvor Maskinerne er lige ved at blive Menneskehedens Forbandelse, er det værd at kæmpe for Bibeholdelsen af et af de faa Haandværk, der endnu er os levnet. At de store Forlag aarlig udspyr Tusinder af maskinindbundne Bøger er maaske uundgaaeligt; den maskinlavede Bog skal blot ses fra en helt anden Synsvinkel end den haandlavede.
    For Bogbinderen selv er hvert lille Resultat, skabt af hans Hænders og hans Hjernes Arbejde, en stor Glæde, og naar det endelige Resultat foreligger, er det for Ejeren af Bogen en Tilfredsstillelse at tage den haandlavede Bog ud af sin Reol. Det spiller absolut ingen Rolle, hvilken Art Materiale, der er anvendt til Bindet, hvis blot Bogbinderen har været klar over, at det kun er den helt dadelfri Teknik og den helt rene kunstneriske Samvittighed, der har Værdi."

Bogbinding er et ældgammelt kunsthåndværk, som i dag lever et upåagtet liv med fare for at dø hen i glemsel.
Ikke fordi der mangler interesse for bøger i den elektroniske tidsalder, men fordi håndværket er meget arbejdsintensivt og derfor dyrt.
Så godt som alt bogbinderarbejde i forbindelse med bogproduktion sker i dag automatisk på computerstyrede maskiner.
Som håndværk er faget et speciale for de få bibliofile, der er villige til at betale en mindre formue for udsmykning af en bog, eller det kan træffes på specialbiblioteker, der udfører restaureringsarbejde på ældre, indbundne bøger.
Alternativt kan man selv lære at praktisere bogbinding, f. eks. ved deltagelse i et af de mange kurser, der udbydes hver vinter i forskellige kommunale aftenskoler.

Med denne web-side er det min tanke med tiden at præsentere håndværket med nogle eksempler, illustrationer og kortfattede arbejdsbeskrivelser.
Det er tanken at supplere med beskrivelser af nogle af de specialer, der knytter sig til bogbinderiet, herunder guldtryk (forgyldning), papirfremstilling, marmorering og fremstilling af æsker og kassetter.

Lidt om MigSelv og min baggrund for at oprette denne introduktion.
Jeg har været fascineret af boghåndværket siden min skoletid, hvor en kammerat gik i lære hos en af byens dengang talrige bogbindere.
Jeg husker stadig den støvede luft i det lille værksted og duftblandingen af lim, klister, papir og skind.
Mange år senere og med en voksende bogsamling fik et familiemedlem mig sat i gang med at "lære" faget. Han var netop blevet pensioneret efter et lang liv som typograf og bogtrykker, men ville gerne arbejde videre med sine elskede bøger.
Sammen deltog vi i en lang årrække hver vintersæson i aftenskolen FOF's kursus i bogbinding. Vores lærer var Lissi Felby, som med stor tålmodighed og hjælpsomhed førte os ind i hemmelighederne med papir, lim, klister og skind.
Nu om dage er aftenskolen FOF i Lyngby det ugentlige mødested for aktiviteten under ledelse af bogbinder Lars Christensen.

Til slut et advarende ord: Visse bøger, især ældre værker, kan være sjældne og må betragtes som antikviteter. Det er ikke en god ide som uøvet amatør at kaste sig over indbindingen af den slags bøger. Det kan ødelægge dem eller i det mindste forringe deres værdi betydeligt.
 

Tilbage til forsiden